Intervisie voor Directieleden

Samenwerken en Shift the Power
van theorie naar praktijk

Met collega’s de diepte in over real-life vraagstukken

Ben je directeur of directielid? Werk je samen in coalities, allianties en netwerken? Vind je het belangrijk dat er zeggenschap is van álle betrokkenen en wil je daarin een actieve rol spelen? Vraag je je af: hóe creëren we betekenisvolle samenwerkingen, en hóe geven we daarin Shift the Power handen en voeten? Wil je in gesprek met collega directeuren met dezelfde vragen?

Dan nodigen we je graag uit voor drie intervisie avonden met collega’s die net als jij behoefte hebben aan een praktische invulling van samenwerken en Shift the Power.

De avonden kenmerken zich door:

  • Drie live-bijeenkomsten
  • Praktisch maken van samenwerken en Shift the Power in eigen casussen: van wát naar hoé
  • Kleinschaligheid: maximaal 15 deelnemers per avond
  • Intervisies in groepen van 4 of 5 over concrete ervaringen die deelnemers zelf inbrengen
  • Vertrouwelijk bespreken van vragen op het gebied van bijvoorbeeld governance en besluitvorming, communicatie, mutual accountability en het verduurzamen van verandering.
  • Korte plenaire reflecties

Gerrit de Vries (Joint Purpose) en Rita Dieleman (Partnership Learning Loop) faciliteren de intervisie avonden. Wij treden op als kritische vrienden, brengen onze kennis en ervaring in waar nuttig en stellen provocerende vragen over samenwerken en Shift the Power.

Data: Dinsdag 31 mei eerste avond, avond 2 en 3 in overleg
Tijden: 18.00 uur broodjes, 18.45– 21.00 uur intervisie programma
Locatie dinsdag 31 mei: VSO, Weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT Utrecht

Kosten: Eur 600 voor 3 avonden.
 

Aanmelden kan tot uiterlijk 18 mei (of zodra er 15 aanmeldingen zijn) via gerrit@jointpurpose.nl
Vragen en ideeën voor  de intervisie avonden zijn van harte welkom.